Facilities

Khu Vui Chơi

Là trung tâm giải trí đầu tiên ở Đà Lạt có bộ phận định hướng nghề nghiệp cho trẻ em. Hơn nữa, mô hình này bao gồm hơn 30 nghề nghiệp khác nhau để giúp trẻ em tiếp cận và suy nghĩ tốt trong từng nghề nghiệp mà chúng chọn.

Vị trí: Tầng B3 khách sạn Ladalat
Giờ hoạt động: Thứ 7 & Chủ Nhật: 9:00 – 21:00

View more:

CONTACT NOW

(+84) 28 6255 6633